Al. Jana Pawła II 25
37-450 Stalowa Wola
I piętro, pok. nr 1
Al. Jana Pawła II 25
37-450 Stalowa Wola
I piętro, pok. nr 1

Terapia indywidualna

photo Psychoterapia indywidualna polega na regularnych spotkaniach pacjenta z psychoterapeutą raz (lub więcej) w tygodniu przez 50 minut. W zależności od rodzaju oczekiwań i potrzeb pacjenta (od doraźnej pomocy do gruntownej zmiany funkcjonowania) może ona trwać od 8-12 spotkań do kilku lat.
Warunkiem rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej jest wcześniejsze umówienie się na wstępną konsultację diagnostyczną. Na czym polega psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna opiera się na pracy pacjenta z psychoterapeutą w indywidualnym kontakcie w cztery oczy.
Takie spotkanie nazywamy sesją terapeutyczną. Powierzane przez pacjenta informacje są poufne i objęte tajemnicą lekarską.

W ramach terapii indywidualnej tworzy się zazwyczaj między pacjentem, a psychoterapeutą rodzaj porozumienia opierającego się na wzajemnym szacunku, zaufaniu, chociaż często towarzyszą temu różne emocje.

W takich warunkach pacjent może przepracowywać różnego typu problemy, z którymi zgłasza się na terapię.

Zadaniem psychoterapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów, pokazywanie tego, czego wcześniej nie dostrzegał, a wszystko to przy zachowaniu szacunku do tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent.

Terapia indywidualna poprzedzona jest najczęściej 2-3 spotkaniami konsultacyjnymi, a czas trwania jednej sesji to 50 minut w częstotliwości zazwyczaj raz w tygodniu.

Pierwsze sesje terapeutyczne (od 1 do 3 spotkań) traktuje się jako spotkania konsultacyjne. Mają one na celu nawiązanie kontaktu terapeuty z pacjentem, rozpoznanie problemu, ustalenie oczekiwań.

W trakcie tych sesji zbierany jest zazwyczaj wnikliwy wywiad dotyczący dotychczasowego życia pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem problematyki będącej powodem zgłoszenia się na terapię.

Dzięki tym kilku wizytom zarówno pacjent, jak i terapeuta mogą zdecydować się na dalszą współpracę, bądź nie. Nie zawsze rezultatem konsultacji jest psychoterapia.