Al. Jana Pawła II 25
37-450 Stalowa Wola
I piętro, pok. nr 1
Al. Jana Pawła II 25
37-450 Stalowa Wola
I piętro, pok. nr 1

O pomocy i psychoterapii

Psychoterapia jest to metoda leczenia zaburzeń przeżywania, zachowania, myślenia oraz zaburzeń somatycznych za pomocą oddziaływań psychologicznych.
To szczególna forma leczenia oparta na relacji pomiędzy terapeutą, a pacjentem, a zmierzająca do zrozumienia i zmiany mechanizmów odpowiedzialnych za pojawianie się objawów zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń afektywnych (na przykład depresji).
Jako metoda pomocnicza zalecana jest również w leczeniu osób uzależnionych, w leczeniu i rehabilitacji osób chorych psychicznie, osób z chorobami somatycznymi.
Psychoterapia przeznaczona jest także dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysów życiowych, niepotrafiących sobie poradzić w relacjach z ludźmi, czy wreszcie dla osób, które szukają wiedzy na temat swojego postępowania tak, aby było ono bardziej świadome.

Może być więc także sposobem prowadzącym do lepszego zrozumienia siebie i relacji z otoczeniem.
Głównym sposobem pracy w psychoterapii jest rozmowa. To szczególny rodzaj rozmowy, wspólna praca pacjenta i terapeuty, podczas której terapeuta słucha wypowiedzi pacjenta, stara się poznać i zrozumieć jego uczucia, myśli i zachowania.
Rozmowa ta ma służyć uświadomieniu sobie mechanizmów związanych z pojawieniem się choroby, a następnie ich zmianie.
Mechanizmy te najczęściej są związane z nieświadomymi uczuciami dotyczącymi sytuacji bieżących i ważnych sytuacji z naszej przeszłości.
Psychoterapia daje możliwość uzyskania nowego spojrzenia na samego siebie, pogłębienia zdolności rozumienia własnych stanów wewnętrznych, lepszego radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi.


Psychoterapia psychodynamiczna oferowana w gabinecie jest metodą pracy terapeutycznej opartej na założeniach koncepcji psychodynamicznych.

Psychoterapia pozwala uwolnić się od cierpienia i trudności, z którymi przyszło zmierzyć się pacjentowi.
W tym procesie rolą psychoterapeuty jest towarzyszenie człowiekowi w poszukiwaniu lepszych sposobów rozwiązania jego problemów niż te, które do tej pory stosował, a także wskazywanie tego, czego sam nie mógł dostrzec.
Pacjent podczas terapii w gabinecie staje na drodze do lepszego poznania i zrozumienia siebie oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości.
Psychoterapia ma pomóc w przeżywaniu życia głębiej, bardziej świadomie, w doświadczaniu w pełni jego blasków i cieni.

Efektem tego jest osiąganie większej satysfakcji z życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego, poprawa samopoczucia, osiągnięcie psychicznej równowagi.

Czas trwania terapii uzależniony jest od tempa i gotowości do zmian (zarówno świadomych jak i nieświadomych), jakie wykazuje pacjent.
Szczegóły dotyczące ram terapii- czasu trwania, częstotliwości spotkań, dokładnego terminu i zasad obowiązujących przez cały okres terapii omawiane są podczas pierwszej/pierwszych konsultacji.


Psychoterapia różni się od innych oddziaływań psychologicznych - pomocy psychologicznej, czy porady psychologicznej.
Celem psychoterapii jest zmiana, która służy usunięciu objawów, zaburzeń przeżywania, zachowania, lub zmiana polegająca na uzyskaniu nowych możliwości radzenia sobie.
Pomoc psychologiczna to natomiast oddziaływania psychologiczne mniej systematyczne, doraźne, które nie ingerują w osobowość pacjenta.

W pomocy psychologicznej celem spotkania nie jest usunięcie zaburzeń, a mogą z niej skorzystać osoby, które stanęły na „życiowym zakręcie” spowodowanym np. rozstaniem, czy utratą najbliższej osoby.

Pomoc psychologiczna kierowana jest do osób, które znalazły się w kryzysie, aby towarzyszyć im w odnajdywaniu spokoju, ukojenia, powrotu do równowagi lub rozwiązywaniu problemów.