Al. Jana Pawła II 25
37-450 Stalowa Wola
I piętro, pok. nr 1
Al. Jana Pawła II 25
37-450 Stalowa Wola
I piętro, pok. nr 1

Terapie grupowe

photo Psychoterapia grupowa polega na regularnych spotkaniach grupy liczącej 6-10 osób z udziałem pary terapeutów.
Spotkania w grupie dają możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, udzielania i otrzymywania wsparcia oraz uzyskiwania informacji zwrotnych od pozostałych członków grupy.

Sesje psychoterapii grupowej odbywają się raz w tygodniu przez 1,5 godziny, a przewidywany czas trwania grupy to 50 sesji.