Al. Jana Pawła II 25
37-450 Stalowa Wola
I piętro, pok. nr 1
Al. Jana Pawła II 25
37-450 Stalowa Wola
I piętro, pok. nr 1

Diagnoza psychologiczna

photo

Określenie przez psychologa specyfiki i charakteru trudności z jakimi boryka się Pacjent. Diagnoza odbywa się poprzez:

  • rozmowę,
  • wywiad,
  • przeprowadzenie testów psychologicznych,
  • wypełnienie i analizę kwestionariuszy.


Psychologia wypracowała wiele metod badania funkcjonowania człowieka.
Dużą ich grupę stanowią testy psychologiczne.

  • Testy inteligencji służą do oceny zdolności umysłowych. Pozwalają określić tzw. Iloraz inteligencji ( IQ).
  • Testy organiczne badają percepcję i pamięć wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową.
  • Testy osobowości mierzą wymiary osobowości, która jest skomplikowanym układem wewnętrznych czynników formujących funkcjonowanie człowieka.
  • Testy inteligencji emocjonalnej badają zależności warunkujące wykorzystanie emocji przy rozwiązywaniu problemów.